Empatie připouští pocity jiných a vnímá, co si přejí ostatní lidé, nehledí - pouze na svoje já

30.11.2021

Musím se přiznat, že se mi toto slovo spojené s pocity hodně zamlouvá a souhlasím, že člověk musí umět mít rád sebe a zároveň i druhé lidi. Pocity nás provází od narození a přetrvávají až do posledního dne v našem stáří. Bez pocitů se nedá žít, stejně jako bez empatie.

Empatie je vcítěním a porozuměním druhého. Vyjadřuje pochopení emocí a snaží se najít důvod určitého jednání. S empatií se dokážete vcítit aspoň na chvíli do druhých, při různých situacích. Je spojena se slovy láska, smutek, radost, naděje, očekávání, bolest, soucit, zlost, vzrušení, smích i pláč ...

Jako empatik se můžete narodit, nebo se všemu naučíte během svého života.

Empatie se dělí:

  • citovou a emoční
  • rozumovou

Důležité je znát svoje vlastní emoce, pokud se naučíte vnímat své osobní pocity a to, jací jste uvnitř, lépe pochopíte druhé. Své emoce musíte umět ovládat, dávat jim průchod v rozumné míře, protože někdy dokážou ublížit (vám i okolí) - přílišná zuřivost, hněv, výbuchy zlosti pouze škodí a například smutek po delší době vyvolává depresi. Mnohem lepší pocity jsou spojené se slovy - radost, smích, očekávání hezkých věcí.

V dnešní době je hodně těžké prožívat radost a nevnímat bolest, jelikož v určitých situacích vznikají otázky PROČ??? a JAKÝ JE DŮVOD ??? Najít odpovědi je velice těžké, protože kolikrát pramení určité jednání ze špatného vnitřku člověka, z jeho pokřiveného základu, ze zničeného dětství nebo z myšlenky, která ho žene kupředu, kdy nehledí na pocity druhých lidí a nevnímá pocity ostatních, protože upřednostňuje svoje zájmy a své sny - v tom ale není empatie, v tom už je sobectví a určitá bezohlednost. Takové jednání najdeme jak v obchodním světě, tak v běžných životech.

  • Empatie připouští pocity jiných a vnímá, co si přejí ostatní lidé, nehledí - pouze na svoje já.

  • Empatie je moc důležitá pro mezilidské vztahy, dokáže lidi spojovat nebo rozdělovat.

  • Empatie vás naučí mít rád sebe i ostatní lidi.
  • EMPATIE JE KRÁSNÁ, POKUD SE KAŽDÝ NAUČÍ BÝT VNÍMAVÝM A OHLEDUPLNÝM ČLOVĚKEM !

Blogerka Michaella

blogerkamichaella.cz 2021- bez omezení / Všechna práva vyhrazena 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!